Üç önemli konuya farklı açıdan bakış

Sigorta dünyası doğası gereği yeniliklere açık olan bir sektördür. Yenilikleri sindirmek ve onlara ayak uydurmak ise tahmin edilenin aksine çok zordur.

İşte böyle bir ortamda sigortacılıkla belli başlı ana tartışma konuları dışında kendi penceremden baktığımda önemli gördüğüm 3 farklı başlığın tartışılması gerektiğini düşünüyorum.  Bu nedenlede sizlerle bu 3 başlık hakkında görüşlerimi paylaşmak istedim.

1-Sigortacılar için Big Data’nın önemi

Sigorta, yüksek düzeyde veri yoğunluğuna sahip bir endüstridir ve sigortacıların hem geleneksel hem de geleneksel olmayan kaynaklardan gelen büyük hacimli verileri yönetmeleri başarılarında son derece önemli bir rol oynar. Aslında sektörün en temel prensibi “büyük adetler kanunu” değil midir?Sonuç olarak, birçok sigorta şirketi Big Data kapasitelerini oluşturmak için önemli miktarlarda yatırım harcaması yapmakta ve Big Data analitiğinin ürün geliştirmeden hasar yönetimine kadar neredeyse tüm sigorta süreçlerinde etkili olabileceğine inanmaktadır. Burada amaç, Big Data'nın fark yaratabileceği alanları tanımlamak ve hem sigortacılar hem de sigortalılar için değer yaratmak olmalıdır. Teknoloji satıcıları ayrıca Big Data’nın iş analizleri sunma becerisinin de farkındadır. “Basitleştirme”, “maliyet azaltma” ve “gelir arttırma”, Big Data’nın sigorta endüstrisinde benimsenmesinin ardındaki üç temel faktördür ve bu faktöelerin dikkate alınıp uygulanması Sektörün gelişiminde çok önemli rol oynayacaktır.

2- HNW(High Net Worth) piyasalar için yeni bir pazar segmenti mi?

Bugün dünya genelinde HNW ( High Net Worth- Yüksek varlık sahibi) bireylerinin % 48'i profesyonellerdir, bu da onları en büyük hedef pazar haline getirmektedir ve bunu ikinci sırada % 46 ile girişimciler takip etmektedir. Boyut olarak genel ölçüde küçük olmakla birlikte, ürün ve hizmet sağlayıcılar, HNW gurbetçelerini de daha karmaşık işlerden dolayı varlık yönetim hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyduklarından cazip segment olarak görmektedirler. Yukarıdaki bölümlerin farklı hizmet gereksinimlerine rağmen, hizmet sağlayıcıların hedefleme stratejileri söz konusu olduğunda çok fazla farklı görünmemektedir. Müşteri referansları en başarılı satın alma aracı iken, varlık yöneticileri daha farklı bir yaklaşım benimsemelidir. “Profesyonelleri” hedefleyen hizmet sağlayıcıları harici yönlendirmeleri etkili bir kanal olarak görürken, yatırım bankacılığı ise “girişimci” alanında verimli olacaktır. Varlıkları çok ve değerli olan  kişilerin Sigorta içinde çok muhtemel birer müşteri olduklarını unutmayıp bu segment için ürün ve satış yöntemleri geliştirmek Sigorta sektörünün yararına olacaktır.

3- Sigortacılık kariyeri ve sektörün kaliteli işgücü gereksinimi

Sigortacılık kariyerine sadece on kişiden biri ilgi duyuyor..Büyük bir grupla yapılan araştırmada , sigortacılık, sadece 10 kişiden bir kişinin ilgi alanına girerek çok az tercih edilen bir kariyer yolu olduğunu göstermiştir.Sigortacılığa ilginin üniversiteden mezun olan öğrencilerin sadece % 2'sinde olduğu tespit edilmiştir. Sigorta şirketleri dünya genelinde bu açığı dengelemek için kendi kurumsal kültürlerini yeniden tasarlamaya mecbur kalmışlardır. Artık daha modern ve esnek olmaları, çevre ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamaları yanında personel ihtiyaçlarını hareketlilik ve kişisel gelişim açısından da dikkate almaları gerekmektedir.Bu gereksinimlere geleneksel sigortacılar tarafından verilen cevaplar yeterince iyi değildir. Bunun nedeni bu şirketlerdeki yeni teknolojilerle ilgili bilgi birikimi eksikliği olmayıp, bu şirketlerin zorlu ve katı yapılarından dolayı, evrime hızlı bir şekilde uyum sağlayamadıklarındandır. Ekonomik modeli inovasyona dayanan, iş arayanlara hitap eden ve yeni nesillerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan yeni bir pazar oyuncusu var şimdi "insurtech".Sosyal ağlar, sosyal alışkanlıkları ve emek yaklaşımını derinden değiştirdi ve sigortacılık  bu evrimden bir istisna olmamalıdır. Ücret ve maaş gibi gizli olarak kullanılan bilgiler artık herkesin görmesi için özel web sitelerinde yayınlanıyor. Ayrıca internet kullanıcıları, internet, sosyal medya ve forumlarda sunulan uygulamalar sayesinde doğrudan işverenlerle iletişim kurma şansına sahiptir. Tüm bu araçlar, her adayın kendi kariyer tercihiyle ilgili verilere erişmesini sağlıyor.Bütün bu tablo içerisinde özellikle ülkemiz sigortacılık sektörü tüm kurumları ile gerek üniversitelerle işbirliği yaparak gerekse HR konusunda yapılacak PR çalışmaları ile  ve gerekse de devletin desteğini de alarak  sektöre kaliteli ve bilgili insan gücünü daha çok çekmenin yollarını bulup konuya çözüm getirmelidir.Aksi takdirde tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi doğru ve yeterli insan gücü olmadan sigorta sektörünün de gelişmesi mümkün değildir.  

Anasayfaya dön