Sigortanın yaygınlaşmasındaki en önemli paydaş “Risk Yöneticileri”

Risk yöneticilerinin rolünü tanımlamak kolay olmayabilir. Risk Yöneticisi sigorta satın alan kişi midir? Riski azaltan kişi midir? İşyeri güvenliğinden sorumlu kişi midir?

JLT ve Airmic tarafından yapılan son araştırma risk ve sigorta yöneticilerinin, sigortanın kuruluşlarının hedeflerine ulaşması için nasıl yardımcı olduğunu ve kuruluşlarının bilançolarını nasıl koruduğunu anlatmakta güçlük çektikleri ve mücadele etmek zorunda kaldıklarını gösteriyor.

Bu durum sigortacıların kurumsal stratejik hedeflerine ulaşmasında risk yöneticilerinin ne kadar yardımcı olacağının ve kendi C-Suitlerinin, özellikle de CFO’ların bunu anlamaları konusunda risk yöneticilerinin çok önemli rollerinin olduğu gerçeği yanında çok büyük bir şanssızlık.

Risk yöneticilerinin rolünü tanımlamak kolay olmayabilir. Risk Yöneticisi Sigorta satın alan kişimidir? Riski azaltan kişimidir? İşyeri güvenliğinden sorumlu kişimidir? Ya da yukarıdakilerin hepsimidir?

Risk yöneticiliği, kendi başına bir pozisyon veya CFO, Finans veya uyum sorumlusu tarafından yürütülen bir işlev olabilir. Bazıları bir komuta zinciri içerisinde yönetime rapor edebilirken, diğerleri CFO, CRO veya diğer üst düzey yöneticiler aracılığıyla doğrudan yönetim kuruluna rapor verebilirler.

Tüm kuruluşların kendilerine özgü risklere karşı kendi yaklaşımları vardır ve risk yöneticisinin de kendi sorumlulukları ve raporlama hiyerarşisinde bir pozisyonu vardır.

Risk yöneticileri, hukuk, uyum, finans, IT, İK, güvenlik, kalite kontrol ve proje yönetimi gibi kuruluşun tüm bölümleri ile temas noktalarına sahiptir.

Bununla birlikte, pek çoğu, kuruluşlarında sigorta alımını metalaşmış bir ürün olarak satın alan bir maliyet merkezi olarak görülürler.

JLT Specialty'in İş Geliştirme Direktörü Hamish Roberts, “Birçok CFO, sigortayı tutarsızlığı, belirsizliği ve maliyeti nedeniyle sinir bozucu bir ürün olarak görüyor” diye açıklıyor.

“Bundan dolayı, risk yöneticilerinin yaptıklarını ve kuruluşlarına getirdikleri değeri ifade etme çabalarını görüyoruz. "“Bunu daha iyi yapmalarına yardımcı olabileceğimizi ve böylece değer zincirinde daha yükseğe çıkacaklarını düşünüyoruz.”

Airmic ile işbirliği içinde yapılan bir JLT çalışması, genellikle, risk ve sigorta yöneticilerinin, sigortanın değerini ve stratejik önemini açıklamakta zorluk çektiklerini göstermiştir.

Risk yöneticilerinin rollerini daha iyi ifade edebilmeleri için atması gereken ilk adımlardan biri, sigorta konusunda uzman olmayan kişilerin anlayabileceği doğru bir dilde konuşmaktır.

Robert “Bir CEO, finans yöneticisi veya şirket sekreteri için sigorta konusu çok sıkıcı olabilir. Risk yöneticileri, karmaşık bir konuyu daha basit hale getirmek ve sıkıcı bir konuyu ilgi çeken bir konu haline getirmek için semayedarların dili ile konuşmalıdır ”diyor.

Sigortanın ölçülebilir performansı, sigorta primleri ve ödenen tazminat bedellerinin ötesinde somut verilerin sayısı az olsa da, sigortanın gerçek değeri, bilançoyu öngörülemeyen volatiliteye karşı koruma becerisidir.

Risk yöneticileri başarıyı genellikle prim indirimleri, muafiyetler limitler, riskler ve risk maliyetleri veya prim hasar oranlarına göre ölçer. Bunlar sadece sigorta ekibiyle alakalı olan insular terimlerdir.

“Genelde risk yöneticileri C-takımına farklı bir dil ile konuşuyor ve çeviri sıkıntısına yol açıyor” diyor Roberts, CEO veya CFO lar hisse başına kazanç, sermayenin maliyeti, piyasa değeri, hissedar temettüleri ve nakit borç ilişkisi hakkında konuştuklarını belirtiyor.

“Risk veya sigorta yöneticisinin, sigortanın şirketlerin bu önemli kurumsal önlemlerden bir veya daha fazlasına nasıl fayda sağladığını doğru anlatmayı öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz. Doğru dili konuşarak, risk yönetiminin bir işlev olmasının dışında grup içinde stratejik bir faaliyete dönüşmesini sağlamalıdır.

”Pazarlama, risk yöneticilerine nasıl yardımcı olabilir?

Roberts, risk yöneticilerinin pazarlamacı meslektaşlarından yardım almaları gerektiğine ve hatta kendi mesajlarının alınmasına yardımcı olacak kurum içi bir “marka” yaratmak için kendi pazarlama bütçelerini talep etmeleri gerektiğine inanıyor. Örneğin, bir sigorta intranetinin oluşturulması, bir markayı dahili olarak oluşturmanın bir yoludur.

Roberts, “İnsanların ne yaptıgındanızdan haberdar olmalarını sağlamak, sigortanın profilini organizasyon içinde artırabilir ve sigortacıların şirket kültürüyle rahatça uyum sağlamasına yardımcı olabilir” diye açıklıyor. “Pazarlama sadece müşteriler için değil - risk yöneticilerinin kendilerini tanıtmasına ve işlevlerini dahili olarak yükseltmesine yardımcı olabilir.

Yarışmalar, raporlar, mouse matlar, bir blog, bir parti - sigorta profilini yükselten her şey, işlevi dahili olarak pazarlayabilir ve onu ilginç, alaka duyulan ve stratejik bir hale getirebilir. Şirketinizin pazarlama kaynaklarına dokunun”.

Sigorta şirketleri ile ilişkiler, risk yöneticilerinin organizasyonlarına getirebileceği değeri derinden etkilemektedir.İyi bir ilişkinin, hizmet, fiyatlandırma ve teminatın hüküm ve koşulları yanında ayrıca olası hasar taleplerine tam ve zamanında yanıt verme üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Bir sigortacı bir şirketin riskini ne kadar iyi anlarsa, o kadar rahat eder ve şirketin stratejik planlarına hizmet edecek teminatı sağlama olasılığı o kadar yükselir. Bu nedenle risk yöneticilerinin, sigortacıların şirketin kültürünü doğru tanımalarını sağlamak için kendi markalarını harici olarak tanıtmaları önemlidir.

“Risk yöneticileri sigortacılar ile teminat limitleri, muafiyetler, hasarlar, riskler ve tehlikeleri hakkında konuşurlar. Ancak kaç tanesi şirketinin yıllık raporunun bir kopyasını toplantıya getirir? CEO beyanını alın. Pazarlama veya PR'ı yanınıza alın. Bir Sigortacı ile görüşmek bir müşteri veya JV ortağı ile görüşmekten farklı değildir ”diyor Roberts. “Konuşacak hiçbir şeyiniz olmasa dahi sigortacılarınızı görmek için zaman ayırın. Onlara nasıl olduklarını ve hangi zorluklarla karşılaştıklarını sorun.    İyi bir izlenim bırakın ve bunu işin dışında yapın ”diye ekliyor. “Onları sadece Pazarlık edilecek bir şey olduğunda görmeyin, bu stratejik bir yaklaşım değildir.”

Daha da iyisi, risk yöneticileri üst düzey yönetimi sigorta piyasaları ile karşılaşmaya davet etmelidirler.“Sigorta şirketlerini ziyaret eden CEO'lar ve CFO'lar, insanlarla tanışmanın ve işletmeleri hakkında konuşmanın, stratejinin ve riskin kar payı olarak geri ödeneceğini çabucak anlarlar. Buda bir emtia alımını bir ilişkiye dönüştürür. ”

Ölçülebilir bir başarıyı ortaya koyamak ve Kuruluşlarına getirdikleri değeri açıkça göstermek için risk yöneticileri, iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerini 360 derece incelemek ve bulgularını kendi yönetim kurullarına anlayacakları dilde sunmak için bağımsız bir broker ile işbirliğine girmeyi düşünebilirler. Bu ilişkilerin organizasyona getirdiği önemli mali faydaları göstermek ve sigortanın sadece kurumsal hedefleri karşılamak için bir işlem değil aynı zamanda bu yolda stratejik bir rol oynayabileceğini göstermek, C-Suite'in dinlemesini ve not almasını sağlayacaktır. Bu, yalnızca daha fazla bilgilendirmeye değil, potansiyel olarak daha büyük bütçelere, önemli kararlara daha fazla katılmaya ve "Captive" oluşturma gibi stratejik fikirleri keşfetmeye yönelik daha önemli bir tutuma yol açabilir.Roberts şöyle diyor: “Organizasyonunuza eklediğiniz değeri etkili bir şekilde daha iyi ifade etmek C-Suite'in dikkatini çekecek ve rolünüzü bir sonraki seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır.”

Anasayfaya dön